följ oss

A

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan parter som vanligtvis innebär ömsesidiga prestationer.

B

Badrum

Ett rum i bostaden där man kan sköta sin hygien och utföra sina behov.

Badrumsrenovering

Uppfräschning av badrum där gamla produkter och material byts ut mot nya.

Besiktning

En undersökning av utfört arbete och kvalitén på utfört arbete.

Byggherre

Den som själv utför eller låter annan utföra bygg- eller installatationsarbete.

Bygglov

Tillåtelse från kommunen att uppföra tänkt byggnad.

D

Dränera

Avleda vatten.

Dusch

Hygieninstallation där man kan duscha och tvätta sig.

E

Egenkontroll

Självpåtagen kontroll av egen verksamhet.

Entreprenad

Ett åtagande att utföra ett arbete åt någon annan.

Entreprenör

Fysisk eller juridisk person som åtar sig en entreprenad.

F

Fackmässighet

Arbete utfört enligt branschstandard.

Frånluft

Luft som leds bort.

Fuktspärr

Spärr med syfte att hindra eller minska transport av fukt.

G

Golvavlopp

Avlopp i golv med syfte att leda bort vatten.

Golvlutning

Lutningen på badrumsgolvet mot golvavloppet.

H

Huvudentreprenör

Entreprenör med uppgift att samordna övriga entreprenörer.

K

Keramiska plattor

Kakel och klinker är keramiska plattor tillverkade under högt tryck genom pressar.

Kontrollansvarig

Person ansvarig för att utförd entreprenad håller avtalad standard.

Kontrollplan

Plan för kontrollansvarig att följa vid kontroll av utfört arbete.

R

Radon

Radioaktiv gas och grundämne i naturen.

Referensobjekt

Objekt av tidigare utfört arbete som utgångspunkt för framtida arbete.

ROT-avdrag

Statligt finansierat avdrag för hantverksarbete i hemmet.

S

Sanitär olägenhet

Något med risk för människors hälsa.

Slutbesiktning

Utförs av kontrollansvarig för att kontrollera utförd entreprenad.

T

Tappvatten

Vatten som kommer ur vattenkranen.

Tidplan

Plan för ett projekts olika moment och hur lång tid dessa ska ta.

Tätskikt

Ett skikt som är tätt mot vatten.

V

VA-installation

Vatten- och avloppsinstallation.

Varmvattenberedare

Värmer upp tappvatten.

Vattenlås

Lås i vattenledning som hindrar gas från att tränga upp.

Vattentätt ytskikt

Yta där vatten inte tränger igenom.

Ventilation

Införsel och avledning av luft.

VVS

Värme, vatten, sanitet.

Våtrum

Badrum, toalett, tvättstuga och andra rum med golvbrunn.

Väggnära brunn

Golvbrunn som är placerad närmare än 200 mm från en vägg.

Y

Ytskikt

Yttersta lagret på ett material eller konstruktion.