följ oss
Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Det beror på hur stort badrummet är, vilka material du tänker använda, hur mycket du avviker från byggstandarder eller om du har andra speciallösningar.

Vad ska jag tänka på när jag vill renovera badrum?

Det är mycket att tänka på när man ska bygga badrum. Det viktigaste är att man har en tydlig bild av vad man vill ha för badrum och anlitar auktoriserade hantverkare som är godkända för att bygga våtrum.

Vilka är de olika stegen i en badrumsrenovering?

Först och främst behöver man göra en projektplan över renoveringen där man ser tid och kostnader för varje moment. Det är viktigt att veta vilka försäkringsregler och byggregler som gäller innan man börjar, för att inte råka ut för oförutsedda utgifter om det skulle uppstå skador i badrummet, som mögel till exempel. Alla badrum kostar olika beroende på material, eventuella speciallösningar och vilken/vilka hantverkare du anlitar. I slutändan är det viktigt att kontrollera att arbetet är korrekt utfört. Vanligt är att man fotograferar och dokumenterar under arbetets gång för att försäkringsbolag och eventuella nya ägare till bostaden ska kunna se att allt gått rätt till.

Behöver jag bygglov för att renovera badrum?

Nej det behövs inte bygglov för att renovera badrum. Om du ska bygga ett nytt badrum där det tidigare inte funnits något måste du däremot skaffa bygglov.

Måste jag göra en bygganmälan för min badrumsrenovering?

Bara om du planerar att göra stora ändringar i vatten- och avloppsinstallationerna eller göra ändringar som rör bärande konstruktioner. Är du osäker på hur mycket dina ingrepp kommer påverka fastigheten ska du kontakta kommunen och fråga. I bostadsrätter ska man ta kontakt med föreningens styrelse och fråga först.

Vilka regler och säkerhetsfrågor behöver jag ha koll på?

I korthet behöver du följa Boverkets minimikrav på hur ett badrum renoveras. Sedan finns det olika branschorganisationer som har högre ställda krav, som också de flesta försäkringsbolag lutar sig mot när de undersöker skador i badrum. Läs mer här om regler och försäkringar.

Kan jag renovera badrummet själv?

Om du har kunskap och behörighet om hur man bygger och renoverar ett badrum på ett fackmannamässigt sätt kan du göra det. Annars är det viktigt att du hittar någon som kan det för att ditt badrum inte skadas på något sätt. Eftersom vattenskador kan vara dyra är det viktigt att man vet att ens försäkringsbolag backar upp om det sker. Läs mer här om regler och försäkringar.

Kan jag köpa materialet själv?

Ja det kan du göra. Hör med personal på byggvaruhusen om tips och råd kring kombinationer och paketlösningar av material. Det är sällan bra att blanda, vilket de flesta entreprenörer har koll på och kan hjälpa dig med.

Kan jag utnyttja ROT-avdraget vid badrumsrenovering?

Ja, du kan dra av arbetstiden med inte materialkostnader. Varje fastighetsägare kan dra av upp till 50 000 per person och år.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar hantverkare?

Det viktigaste är att hantverkarna är behöriga enligt de regler som branschorganisationerna Byggkeramikrådet och/eller Svensk Våtrumskontroll har satt upp. Detta för att jobbet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Sedan är det viktigt att ha ett skriftligt avtal att luta sig mot. Innan dess måste du förstås ha tagit ställning till både en och flera olika offerter för att se hur utbudet ser ut och vad du kan få för den budget du satt. Ta gärna referenser.