följ oss

Offerter och hantverkare

När du ber oss om offert för din badrumsrenovering är det viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om din planerade renovering. Berätta bland annat vad för material du vill använda eller om du vill ha speciallösningar kring till exempel elinstallationer.
Genom att vara tydlig med vad du vill ha kan vi lämna en realistisk offert. Vi tycker att konkurrens är viktigt, därför är det bra om du tar in offerter från andra hantverkare och byggfirmor. Vi menar däremot att vi kan hjälpa dig att bygga ditt drömbadrum. Pris går ofta hand i hand med kvalitet, men det är upp till dig att avgöra vem du tror kan leverera bäst resultat i slutändan. Vi skriver alltid skriftligt avtal som du kan luta dig mot i de fall eventuella frågetecken om leveransen skulle dyka upp.
elektricitet_badrum
De entreprenörer och hantverkare vi arbetar med är alltid behöriga att bygga våtrum. Det betyder att de är godkända av, och arbetar efter de riktlinjer som satts upp av branschorganisationerna Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet. Så är det för att du ska veta att arbetet görs på ett fackmannamässigt sätt. De flesta försäkringsbolag använder dessa två branschorganisationer som referens när de undersöker om ett skadat badrum ska ersättas eller inte, exempelvis.