följ oss

Material

Innan man väljer vilka produkter, material och annan inredning som man vill använda sig av är det viktigt att de passar ihop rent funktionsmässigt. En badrumsrenovering ska alltid ske från grunden. Det vill säga, allt material ska bytas ut. Det behövs eftersom de material som används måste fungera ihop på bästa sätt. Nya material i kombination med gamla kan annars innebära att skador lättare uppstår, vilket förstås bör undvikas.
Badrumsrenoveringar
Se också över sådana saker i badrummet som naturligt kan ha slitits under åren men som utgör en mindre detalj rent utrustningsmässigt, men spelar stor roll för den framtida materiella hälsan i badrummet. En gammal golvbrunn eller våtrumsmatta har kanske gjort sitt och behöver bytas ut för att passa ihop med nya installationer och utrustning.

Leverantörer och tillverkare

Till höger kan du läsa mer om olika leverantörer och tillverkare av badrumsprodukter, klinker och olika typer av duschar och badkar.