följ oss

Kontroller

Se till att fotografera allt arbete som görs vid renoveringen. Det är bra för att ha koll på vad som gjorts, var det gjordes, när det gjordes och hur det gjordes. Det kan underlätta för dig om det vid senare tillfälle uppstår skador och försäkringsbolaget vill ta del av arbetsprocessen, eller om du ska sälja bostaden och nästa ägare vill se vilket arbete som gjorts i badrummet.
kvalitetskontroll av kontrollansvarig

Inspektioner och intyg

Av hantverkare ska du be att få garantisedlar, monterings- och skötselanvisningar och ett våtrumsintyg. Den person som är kontrollansvarig ska också göra en slutbesiktning av arbetet som hantverkarna/entreprenören har utfört. Då kontrollerar man att allt har gått rätt till, bland annat genom att undersöka elinstallationer, tätskikt, kopplingar, rördragning, fallet på golvet, golvbrunn och ventilation. Den kontrollansvariga är vanligtvis med under arbetes gång och dokumenterar allt som sker.