följ oss

Försäkringar och regler

När du ska renovera badrummet är det viktigt att du renoverar och bygger efter de regler som finns för våtutrymmen. Eftersom vattenskador kan innebära väldigt stora kostnader för dig är det viktigt att ditt försäkringbolag täcker de kostnader som eventuellt kan uppstå om något går sönder. För att försäkringsbolaget ska göra det behöver den eller de hantverkare som utfört jobbet vara auktoriserade och behöriga våtrumsentreprenörer. De måste lämna en garanti på att jobbet kommer utföras på ett fackmannamässigt sätt. Läs mer om hantverkare här.
Försäkringar och byggregler vid badrumsrenovering

Boverkets byggregler

Det finns några saker som Boverket har bestämt att ett badrum måste leva upp till. Dessa regler är att betrakta som en lägsta standard och kan självklart vara bättre. Först och främst behöver ett badrum i alla fall tåla fukt och vatten och det måste finnas en ventilation som kan transportera ut fuktig luft på ett tillfredsställande vis. Läs mer om produkter och inredning som passar ihop här. Boverkets regler är som sagt minimikrav på standarden hos svenska badrum, medan olika branschorganisationers krav på sina medlemmar ofta är högre ställda. Därför är det viktigt att hantverkarna du anlitar är anslutna till någon av dessa.

Branschorganisationer

Många försäkringsbolag följer de standarder som branschorganisationerna satt upp för sina medlemmar. Med en ansluten hantverkare kan man alltså vara trygg i att arbetet görs på ett fackmannamässigt sätt.

- Golvbranschens våtrumskontroll, GVK

GVK är en stiftelse med organisationer och företag kopplade till sig som jobbar för att motverka vattenskador i våtutrymmen. GVK har satt upp riktlinjer för hur våtrum byggs på bästa sätt för att inga vattenskador ska uppstå. Du kan läsa mer om GVK på www.gvk.se.

- Byggkeramikrådet, BKR

Byggkeramikrådet, BKR, har också satt upp riktlinjer för badrumsrenovering. Alla företag som går en kurs hos BKR i plattsättning får ett intyg som ger dem rätt att ge just en sådan garanti som behövs för att bevisa att arbetet görs fackmannamässigt. Det betyder bland annat att de använder godkända material och tätskiktssystem, men också att de gör egenkontroller på sig själva.
De krav som Byggkeramikrådet ställer på sina medlemmar och anslutna entreprenörer är högre ställda än de krav som Boverkets minimiregler ställer. Läs mer om BKR på www.bkr.se.
Ditt försäkringsbolag kommer förmodligen att acceptera att riktlinjerna för någon av dessa två efterlevs för att kunna ersätta eventuella skador som uppstår, men du gör bäst i att prata direkt med ditt försäkringsbolag och ta reda på vad de ställer för krav.